Herbestemmen monument

Herbestemmen monument

Er komt nogal wat kijken bij het herbestemmen van een monument. Niet alleen op het gebied van wet- en regelgeving, maar ook qua financiering. Bij weg- en regelgeving moet je rekening houden met een aantal specifieke dingen voor monumenten, zoals het bouwbesluit en de omgevingsvergunning. Ook zijn er andere facetten van wet- en regelgeving die ook van toepassing kunnen zijn op gebouwen zonder monumentenstatus. Je start het herbestemmingsplan bij de gemeente. De gemeente beheert en toetst deze aan het bestemmingsplan en ook zijn ze het aanspreekpunt voor de benodigde omgevingsvergunning.

 

Wet- en regelgeving herbestemming monument

 

Een monument is een beschermd gebouw met cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde. Er zijn verschillende typen monumenten in Nederland: beeldbepalende panden, rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. Er zijn verschillende wetten en regels van toepassing op de diverse typen monumenten. Als je plannen hebt voor een herbestemming of een ingrijpende restauratie is het verstandig om bij de gemeente navraag te doen naar het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kan onder andere een beschrijving bevatten over de manier waarop je rekening moet houden met cultuurhistorische waarden van het pand. Ook kan het regels bevatten waar de eigenaar van het monument zich aan moet houden. Wanneer de gemeente een archeologische vondst verwacht onder het pand heeft dit ook invloed, bijvoorbeeld op hoe diep je moet graven.

 

Omgevingsvergunning monument verbouwen

 

Voor onderhoud, restauratie en herbestemming van een monument heb je doorgaans een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning is opgenomen is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het voordeel van de omgevingsvergunning is dat je maar één vergunning aan hoeft te vragen voor alle werkzaamheden. De gemeente is hiervoor het vaste aanspreekpunt. Voor bijna alle wijzigingen aan een monument heb je een vergunning nodig. Dit gaat een stuk verder dan enkel veranderingen aan de gevel en kan bijvoorbeeld ook gelden voor het veranderen van een hekwerk, bijgebouw, standbeelden of de tuin. Het gaat om alle gronden of objecten die medebepalend zijn voor de monumentenstatus.

 

Subsidie herbestemming monumenten

 

De Subsidieregeling ‘stimulering herbestemming monumenten’ bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en andere gebouwen met een cultuurhistorische waarde. De subsidieregeling voorkomt dat monumenten langere tijd leeg staan en achteruit gaan doordat het lastig is om een nieuwe functie te vinden. Als je eigenaar bent van een gebouw dat zich niet eenvoudig leent voor een andere bestemming, zoals een school, klooster, kerk, kasteel of industriegebouw, kan het zijn dat je gebruik kunt maken van de subsidie voor herbestemming.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *